Flat Preloader Icon

Ce credem

Ce credem

Valorile noastre

1

Fidelitatea Scripturală

•Predicarea și învățarea ancorată doar în Scriptură
•Cultivarea părtășiei zilnice cu Cristos prin Cuvânt

2

Cristocentrarea

•Cunoașterea, slujirea și glorificarea lui Cristos
•Ascultarea de Cristos

3

Integritatea morală în toate aspectele şi activităţile vieţii

•Afaceri, muncă, îmbrăcăminte, puritate sexuală înainte de căsătorie, fidelitate față de partener, abstinență față de: alcool, droguri, tutun, pornografie, parafilie (pedofilie, zoofilie, froterism şi fetișism, masochism sau travestism, exhibiționism sau voyeurism) sau orice altă deviație sexuală

4

Manifestarea darurilor spirituale și slujirea orientată pe daruri

•Încurajarea tuturor credincioșilor să își descopere darurile spirituale
•Implicarea tuturor credincioșilor în slujire în acord cu darurile spirituale, chemarea, pasiunea și maturitatea spirituală

5

Ucenicia / Grupele mici

•Implicarea tuturor credincioșilor în procesul de ucenicie
•Grupele mici creează contextul potrivit pentru ucenicia intențională

6

Membralitatea în biserica locală

7

Familia

•Unirea în dragoste în baza unui legământ pe viață între un bărbat și o femeie
•Dedicarea pentru creșterea copiilor pentru gloria lui Dumnezeu
•Armonia în familie

8

Lucrul în echipă şi
conducerea în echipă

9

Caracterul

•Dragostea  •Bucuria  •Pacea  •Îndelunga răbdare  •Bunătatea
•Facerea de bine  •Credincioșia  •Blândețea  •Înfrânarea poftelor

10

Evanghelizarea

Implicarea tuturor credincioșilor în a fi martori ai lui Isus Cristos

Crezul nostru

Cred într-un singur Dumnezeu și Tatăl atotputernic; creator al cerului și al pământului și al tuturor lucrurilor vizibile și invizibile. Și într-un singur Domn Isus Cristos, singurul Fiu născut al lui Dumnezeu, născut din Tatăl înainte de toate lumile, Dumnezeu din Dumnezeu, Lumină din Lumină, însuși Dumnezeu din însuși Dumnezeu, născut, nu făcut, fiind de aceeași substanță cu Tatăl; prin care au fost făcute toate lucrurile; care a coborât din cer, pentru noi oamenii și pentru mântuirea noastră și a fost întrupat de Duhul Sfânt prin fecioara Maria și a fost făcut om; și a fost crucificat pentru noi sub Pilat din Pont.

El a suferit și a fost îngropat; a treia zi a înviat, după Scripturi; s-a înălțat la cer și șade la dreapta Tatălui. El va veni din nou cu glorie ca să judece pe cei vii și pe cei morți; a cărui împărăție este fără sfârșit. Și în Duhul Sfânt, Domnul și dătătorul vieții care iese de la Tatăl și de la Fiul căruia, împreună cu Tatăl și cu Fiul, i se aduce închinare și este glorificat; care a vorbit prin profeți. Și o singură biserică sfântă universală și apostolică. Recunosc un singur botez care este spre iertarea păcatelor și aștept, după învierea din morți, și viața în lumea viitoare.” Crezul Niceean  (325 d. Cr., revizuit la Constantinopol în 381 d. Cr.)

Vino să fii împreună cu noi!

Vino să fii împreună cu noi!

Duminică

Începând cu ora 11:00

Miercuri

Începând cu ora 19:00

Urmărește-ne pe social media:

© 2023 Biserica Creștină Emanuel Galați. Toate drepturile rezervate.